ปั๊มน้ำ, ไดโว่, ปั๊มหางหอยโข่ง

 
 รุ่น  ขนาดท่อ  ส่งสูง  อัตราการไหล
 WB20XT  2 นิ้ว  32 เมตร  600 ลิตร/นาที
 WB30XT  3 นิ้ว  28 เมตร  1,100 ลิตร/นาที

ติดต่อเรา
  

วัสดุเหล็กหล่อหรือสแตนเลส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำลัง 0.5 - 50 แรงม้า (0.37 - 22 kW) ใชักับไฟเฟสเดียวหรือสามเฟส ประกอบกับท่อ 1 - 3 นิ้ว

  


มีทั้งวัสดุพลาสติก เหล็กหล่อ หรือสแตนเลส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำลัง 0.25 - 2 แรงม้า (ส่งสูง 4 ถึง 20 เมตร) สำหรับดูดน้ำหรือดูดโคลน ประกอบกับท่อ 1/2 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว


  


มีทั้ง วัสดุทำจากเหล็กหล่อและอลูมิเนียม ใช้ประกอบกับท่อ 1/2 นิ้ว - 3 นิ้ว ตัวปั๊มสามารถถอดประกอบได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย